Internet prodavnica parfemlux.com, vlasništvo firme Big M. obavezuje se da će se u postupku i načinu korišćenja ličnih podataka, dobijenih od registrovanih korisnika dosledno pridržavati zakonskih propisa Republike Srbije, koji regulišu ovu oblast. Posebno imamo u vidu Zakon o zaštiti podataka ličnosti, kao i Zakon o zaštiti potrošača.

Takođe, obavezuje se da će se pridržavati opšteprihvaćenih načela trgovanja, poslovnih običaja i etičkih principa u cilju zaštite svih korisnika ovog sajta, kao i zaštite sopstvenih interesa.

Lični podaci

Svi prikupljeni lični podaci, ime, prezime, adresa, telefon i ostali podaci iz rubrike za kreiranje porudžbine imaju za cilj isključivo – pružanje usluga, prodaju i isporuku robe preko ovog sajta. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo dostavljati trećim licima, osim ako je to usko povezano sa prodajom, ili isporukom robe i usluge koje se obavljaju preko ovog sajta –
Dostava podataka:
1. Kurirskoj službi sa kojom imamo potpisan ugovor o saradnji.
2. Ovlašćenom servisu koji vrši popravke i zamene proizvoda kupljenih preko ovog sajta, na osnovu garantnog lista ili obrasca o saobraznosti proizvoda.

U slučaju da nas neki državni organ koristeći prava data u važećim Zakonima Republike Srbije obaveže na dostavu podataka o korisnicima ovog sajta, mi ćemo tu zakonsku obavezu izvršiti. O tome ćemo pismenim putem obavestiti korisnika uz traženje njegove prethodne saglasnosti o tome, osim u slučaju kada nam državni organ svojom punovažnom I pismenom odlukom ne oduzme to pravo.

Čuvanje i zaštita podataka

Obavezujemo se da ćemo sve prikupljene lične podatke čuvati koristeći savremene informatičke mere bezbednosti. Korisnici sajta razumeju i saglasni su sa činjenicom da i pored svih preduzeti mera zaštite podataka ličnosti, njihova bezbednost i sigurnost nisu 100 posto garantovani .

Izmena politike zaštite privatnosti

Big M. kao vlasnik internet sajta www.parfemlux.com zadržava pravo na izmenu ove politike. Sve promene vezano za politiku sajta će nakon implementacije biti istaknute na sajtu, pa ovim pozivamo sve korisnike da povremeno pročitaju ovu stranicu kako bi se sa tim upoznali i samostalno doneli odluku o nastavku korišćenja usluga koje pružamo.